17 آذر
17 آذرماه در گذر تاریخ
17 آذرماه در گذر تاریخ

آیت‌الله شیخ محمدمهدی خالصی در جلسه‌ای با حضور علمای بزرگ کاظمین، که در فرمانداری این شهر و با حضور فرماندار انگلیسی حاکم بر عراق برگزار شد، آشکارا با حاکمیت انگلیس بر عراق مخالفت کرد.

ادامه مطلب